Kim Hạnh IV

Mã video: 20201022

BỘ 04 MÓN VÀNG 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20201014

VÒNG TAY 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20201010

BỘ HOA CÚC HỌA MI 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20201020

LẮC KHOEN 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20201001

DÂY CHUYỀN KHOEN 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20201002

VÒNG KIM TIỀN BẠCH KIM

Kim Hạnh II

Mã video: 20200921

DÂY CHUYỀN 18K

https://www.facebook.com/watch/?v=355630795789668&extid=u5c0nAhPN0ncVusd
Kim Hạnh III

Mã video: 20200923

NHẪN NAM 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200913

LẮC KHOEN NAM 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200914

DÂY LUÔN MẶT 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200912

CARA BẠCH KIM

Kim Hạnh II

Mã video: 20200910

NHẪN 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20200911

NHÃN BẠCH KIM

Kim Hạnh III

Mã video: 20200907

SIMEN 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200903

VÒNG-DÂY-LẮC-MẶT VÀNG 18K

https://www.facebook.com/watch/?v=1128380880876712&extid=sotbCC8pgxe7pO3M
Kim Hạnh IV

Mã video: 20200908

BỘ 04 MÓN ĐÍNH ĐÁ HỘT ĐỎ

Kim Hạnh III

Mã video: 20200902

MẶT BẠCH KIM ITALY750

Kim Hạnh II

Mã video: 20200713

CÂRA 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200706

VÒNG BỘ 18k

Kim Hạnh III

Mã video: 20200705

BỘ ITALY 750

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200702

Vòng Cara Bi 18k

Kim Hạnh III

Mã video: 20200701

NHẪN CARA 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200625

MẶT HOA ĐÍNH ĐÁ HỘT TRẮNG

Kim Hạnh III

Mã video: 20200621

VÒNG BỘ 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200622

LẮC 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200614

LẮC KHOEN 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200616

VÒNG BẠCH KIM

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200615

DÂY 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200613

LẮC BẠCH KIM

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200609

LẮC 18K ĐÍNH ĐÁ HỘT TRẮNG

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200608

NHẪN HOA

Kim Hạnh III

Mã video: 20200521

LẮC XÍCH 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200514

DÂY BẠCH KIM

Kim Hạnh III

Mã video: 20200510

BỘ SIMEN NI 52

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200513

VÒNG BẠCH KIM 750

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200512

DÂY CHUYỀN 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200511

DÂY QUẢ TIỄN-MẶT RỒNG

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200508

MẶT NGỰA

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200507

BỘ HOA ĐÍNH HỘT TRẮNG

Kim Hạnh I

Mã video: 20200506

NHẪN HỘT TRẮNG - VÀNG 24K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200428

BỘ BẠCH KIM ITALY

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200425

DÂY CARA LẮC ITALY

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200423

VÒNG BẠCH KIM

Kim Hạnh II

Mã video: 20200421

DÂY CHUYỀN HỘT BI

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200420

LẮC 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200419

DÂY NAM XÍCH

Kim Hạnh I

Mã video: 20200413

NHẪN CƯỚI VÀNG Ý

Kim Hạnh III

Mã video: 20200326

LẮC BI 3 MÀU

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200327

BỘ BẠCH KIM Ý THẮT NƠ

Kim Hạnh I

Mã video: 20200323

LẮC PHỐI ĐÁ XANH-ĐÁ VÀNG

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200324

BỘ ĐÚC ITALYA

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200322

VÒNG HOA 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200319

BỘ ĐÚC HOA XINH

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200320

LẮC VÒNG HOA 24K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200318

MẶT DÂY CHUYỀN 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200317

VÒNG BI LÒ XO

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200317

CARA HOA 3 MÀU 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200316

BÔNG TAI BẠCH KIM

Kim Hạnh II

Mã video: 20200315

DÂY CHUYỀN DIOR 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200312

BỘ 04 MÓN ĐÍNH ĐÁ HỘT ĐỎ

Kim Hạnh I

Mã video: 20200310

VÒNG BI

Kim Hạnh II

Mã video: 20200310

BỘ HỒ LY PHONG THỦY

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200309

CARA HỘT TRẮNG 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20200309

NHẪN NỮ HỘT TRẮNG 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200308

MẶT BẠCH KIM ITALY750

Kim Hạnh II

Mã video: 20200308

LẮC 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20200307

NHẪN HOA

Kim Hạnh II

Mã video: 20200306

BỘ ĐÚC HOA XINH

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200307

BỘ ĐÚC 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200305

LẮC 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200303

Vòng tay Công 18k

Kim Hạnh III

Mã video: 20200304

NHẪN HỘT ITALY750

Kim Hạnh II

Mã video: 20200302

BỘ 3 MÓN ĐÍNH ĐÁ HỘT TRẮNG

Kim Hạnh II

Mã video: 20200229

LẮC BI

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200301

VÒNG BI KẾT 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200229

LẮC LV 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20200222

LẮC BI 3 MÀU

Kim Hạnh II

Mã video: 20200228

DÂY & MẶT ĐÍNH ĐÁ HỘT TRẮNG

Kim Hạnh II

Mã video: 20200227

LẮC 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200228

VÒNG DÍNH ĐÃ XANH ĐỎ

Kim Hạnh I

Mã video: 20200226

VÒNG HOA MAI 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200223

BỘ PHA LÊ ĐỎ

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200225

CARA LẮC 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200224

VÒNG CARA 18K 3 MÀU

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200218

ĐỒNG HỒ 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20200219

VÒNG & NHẪN CHỮ H

Kim Hạnh II

Mã video: 20200219

Mặt Đá phong thuỷ

Kim Hạnh II

Mã video: 20200220

LẮC KIM TIỀN 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200217

CARA ĐÍNH ĐÁ HỘT ĐEN

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200215

BỘ ĐÚC 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200216

DÂY LUÔN MẶT

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200215

CARA 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200213

DÂY CHUYỀN 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200211

DÂY CHUYỀN BI 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200214

CARA 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200209

NHẪN CÂRA

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200208

VÒNG 18K KIỂU Ý

Kim Hạnh III

Mã video: 20200212

VÒNG KIỂU Ý

Kim Hạnh II

Mã video: 20202020

Nhẫn đá trắng

Kim Hạnh II

Mã video: 20202020

Dây

Kim Hạnh II

Mã video: 20202020

Cara

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200116

VÒNG LÒ XO 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20200116

BỘ ĐÚC HOA HỘT TRẮNG

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200114

BỘ ĐÚC HỘT ĐEN VUÔNG

Kim Hạnh II

Mã video: 20200115

Bộ Hoa lưới phối hột trắng

Kim Hạnh II

Mã video: 20200111

Bộ Hoa cúc tím mộng mơ

Kim Hạnh II

Mã video: 20200113

LẮC & NHẪN ĐÍNH HỘT ĐỎ

Kim Hạnh II

Mã video: 20200112

BỘ HOA 04 MÓN

Kim Hạnh III

Mã video: 20200110

LẮC PANDORA

Kim Hạnh I

Mã video: 20200108

BỘ ĐÚC ĐÁ TRẮNG 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200109

Dây xoắn

Kim Hạnh II

Mã video: 20200107

NHẪN NAM

Kim Hạnh I

Mã video: 20200104

BỘ ĐÚC ĐÁ VÀNG

Kim Hạnh II

Mã video: 20200106

LẮC HOA MAI 24K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20200103

BỘ ĐÚC DIAMOND 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20200102

TÚI & THỎI VÀNG KIM THUỶ

Kim Hạnh II

Mã video: 20200101

Nhẫn đính hột trắng

Kim Hạnh III

Mã video: 20191231

BỘ VÒNG ĐÍNH ĐÁ NGỌC ĐỎ

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191231

BỘ ĐÚC CHANEL 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191227

VÒNG XOẮN CHANEL

Kim Hạnh II

Mã video: 20191228

TƯỢNG THẦN TÀI & CHUỘT ÔM THỎI VÀNG

Kim Hạnh I

Mã video: 20191225

NHẪN & BÔNG THIÊN NGA

Kim Hạnh III

Mã video: 20191226

Bộ Vòng_Nhẫn_Mặt Hoa

Kim Hạnh I

Mã video: 20191224

SEMEN NI 54

Kim Hạnh II

Mã video: 20191222

Lắc 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191220

BỘ ĐÚC ĐÁ XANH VÀNG 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20191221

Lắc hoen

Kim Hạnh II

Mã video: 20191219

Dây quả tiển bọng 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191217

Dây nam đặc 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20191219

Linh Vật may mắn và Ông Thần Tài

Kim Hạnh II

Mã video: 20191218

Dây chuyển bạch kim

Kim Hạnh I

Mã video: 20191213

Dây mì, mảnh 1 màu

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191214

Kim Hạnh I

Mã video: 20191211

Mặt nam 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20191210

DÂY CHUYỀN NAM

Kim Hạnh I

Mã video: 20191206

Mặt 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 20191205

Bộ đúc Gucci

Kim Hạnh II

Mã video: 20191204

Tỳ hưu

Kim Hạnh I

Mã video: .20191202

LẮC TAY HỘT XOÀN

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191203

Đồng Hồ Cartier 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20191202

NHẪN NAM

Kim Hạnh I

Mã video: 20191129

Semen Ni 52

Kim Hạnh II

Mã video: 20191130

Vòng đính đá hột trắng

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191130

Lắc Đồng Hồ 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20191129

VÒNG CHANEL

Kim Hạnh II

Mã video: 20191128

Bộ đúc đá xanh lá

Kim Hạnh I

Mã video: 20191127

Simen

Kim Hạnh II

Mã video: 20191128

DÂY CHUYỀN MẶT

Kim Hạnh II

Mã video: 20191124

LẮC BI 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191123

SIMEN

Kim Hạnh II

Mã video: 20191122

Dây luôn mặt 18K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191121

Dây 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 20191120

Nhẫn tỳ hưu vàng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20191113

Bộ Nón xinh

Kim Hạnh I

Mã video: 20191115

Bộ đúc hoa đính hột trắng

Kim Hạnh I

Mã video: 20191114

Lắc khoen lật dũa

Kim Hạnh I

Mã video: 20191107

Lắc hồ ly vàng

Kim Hạnh II

Mã video: 20191107

BỘ ĐÚC HỘT XANH LÁ

Kim Hạnh I

Mã video: 20191106

Bộ Hoa Bướm

Kim Hạnh II

Mã video: 20191106

Bộ Comle

Kim Hạnh II

Mã video: 20191031

Vòng KIM TIỀN THỎI VÀNG

Kim Hạnh III

Mã video: 20191031

Cara Bạch Kim Ý

Kim Hạnh II

Mã video: 20191028

Dây chuyền hột bi

Kim Hạnh I

Mã video: 20191029

Vòng chạm rồng

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191026

Vòng Bạch Kim Italy

Kim Hạnh I

Mã video: 20191025

Bộ đúc Bướm xuân

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191024

Cara Bạch Kim

Kim Hạnh I

Mã video: 20191024

Vòng bi

Kim Hạnh I

Mã video: 20191021

Bộ đúc đính đá trắng phối đá xanh ngọc

Kim Hạnh III

Mã video: 20191013

Nhẫn kiểu

Kim Hạnh II

Mã video: 20191022

Kim Hạnh I

Mã video: 20191023

Lắc tay nữ

Kim Hạnh I

Mã video: 20191018

Mặt dây chuyền

Kim Hạnh III

Mã video: 20191013

Bộ Hoa cưới

Kim Hạnh I

Mã video: 20191015

Lắc tay nữ 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20191012

Bộ sản phẩm hoa hồng siêu lung linh đây ạ

Kim Hạnh II

Mã video: 20191015

Bộ Kiềng cưới vàng 24K

Kim Hạnh IV

Mã video: 20191011

Lắc tay 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191009

Bộ đúc 04 món: vòng, nhẫn, mặt, bông

Kim Hạnh II

Mã video: 20191009

DÂY CHUYỀN MẶT HOA

Kim Hạnh I

Mã video: 20191010

Nhẫn vàng Ý

Kim Hạnh I

Mã video: 20191008

Lắc Nam vàng 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20191006

Vòng kiểu

Kim Hạnh III

Mã video: 20191003

Bộ Lắc hoa tay Bạch Kim ITALY

Kim Hạnh I

Mã video: 20191008

Nhẫn nữ vàng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20191007

Lắc tay Italy

Kim Hạnh I

Mã video: 20191007

DÂY CHUYỀN 18K

Kim Hạnh I

Mã video: 20191006

Bộ đúc đá đỏ hồng

Kim Hạnh II

Mã video: 20191005

Dây mặt vàng 9999

Kim Hạnh III

Mã video: 20191001

Bộ Vòng và Nhẫn Vàng Trắng Siêu sáng lấp lánh

Kim Hạnh I

Mã video: 20191004

Bộ đúc hồ ly đá vàng

Kim Hạnh II

Mã video: 20191002

Lắc hoa mai

Kim Hạnh III

Mã video: 20191001

Bộ Bạch Kim Ý ITALY 750

Kim Hạnh III

Mã video: 20190930

Bạch Kim Vàng ITALY 750

Kim Hạnh I

Mã video: 20190928

Nhẫn kiểu vàng 18k

Kim Hạnh III

Mã video: 20190929

Lắc Nam vàng 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20190926

LẮC KHOEN LẬT CHO NAM

Kim Hạnh I

Mã video: 20190925

Nhẫn vàng Ý ❤️❤️❤️

Kim Hạnh II

Mã video: 20190925

LẮC TAY NAM BẢN RỒNG-CỘP NỔI

Kim Hạnh III

Mã video: 20190925

❤️ Bạch Kim ITALY 750 ❤️

Kim Hạnh I

Mã video: 20190924

Chuỗi kết tỳ hưu 9999

Kim Hạnh II

Mã video: 20190922

Bộ hoa lắc đồng tiền

Kim Hạnh II

Mã video: 20190923

Bộ Hoa Bạch Kim 4 món

Kim Hạnh II

Mã video: 20190920

Nhẫn 24K

Kim Hạnh I

Mã video: 20190919

Bộ đúc đính đá xanh lục

Kim Hạnh I

Mã video: 20190917

Lắc 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 20190916

Nhẫn Nam

Kim Hạnh I

Mã video: 20190914

Lắc đuôi phụng ❤️❤️

Kim Hạnh II

Mã video: 20190917

Bộ sản phẩm hoa xanh-Vàng ITALY 750

Kim Hạnh I

Mã video: 20190914

Bông tai 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20190913

Bộ Bạch Kim ITALY

Kim Hạnh I

Mã video: 20190910

Lắc bi-lắc kiểu

Kim Hạnh II

Mã video: 20190912

Bộ 04 món hoa bông siêu lung linh

Kim Hạnh I

Mã video: 20190913

Nhẫn cưới vàng hồng Italy 750

Kim Hạnh II

Mã video: 20190911

Nhẫn Italy 750

Kim Hạnh I

Mã video: 20190908

Bộ đúc hoa xanh ☘️

Kim Hạnh I

Mã video: 20190909

Nhẫn kiểu vàng 18k ❤️❤️

Kim Hạnh I

Mã video: 20190907

Nhẫn kiểu đá xanh vàng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 20190907

Vòng tay đính đá xanh lá siêu xinh xắn

Kim Hạnh II

Mã video: 20190908

Vòng tay nhỏ xinh

Kim Hạnh II

Mã video: 20190906

Nhẫn hột xanh dương

Kim Hạnh II

Mã video: 20190909

Lắc bông mai vàng 24k

Kim Hạnh II

Mã video: 20190906

Bộ 04 món dành cho những cô nàng tuổi Tỵ

Kim Hạnh II

Mã video: 20190902

Bộ 04 món Thiên Nga xinh xắn, sang trọng

Kim Hạnh II

Mã video: 20190901

Bộ Simen bản vuông-Ni 52❤️

Kim Hạnh I

Mã video: 20190907

Dây vàng Ý

Kim Hạnh II

Mã video: 20190904

Bộ 04 món-Vàng 18K

Kim Hạnh II

Mã video: 20190903

Bộ Simen ❤️

Kim Hạnh II

Mã video: 20190905

Dây-Vòng-Nhẫn-Simen 18K

Kim Hạnh III

Mã video: 20190904

Bạch kim Ý 750

Kim Hạnh II

Mã video: 20190831

Nhẫn đính đá xanh nước biển

Kim Hạnh II

Mã video: 20190830

Bộ sưu tập hoa đủ kiểu

Kim Hạnh II

Mã video: 20190831

Nhẫn Nam 24k

Kim Hạnh I

Mã video: 20190829

Nhẫn kiểu - Nhẫn cưới 18k

Kim Hạnh III

Mã video: 20190829

Vòng tay Bạch Kim Italy

Kim Hạnh I

Mã video: 20190827

Dây chuyển 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 20190810

Vòng Pandora charm mèo Maneki

Kim Hạnh I

Mã video: 20190826

Nhẫn Kim Tiền

Kim Hạnh I

Mã video: 20190826

Lắc 24k

Kim Hạnh II

Mã video: 20190823

Dây mặt theo yêu cầu

Kim Hạnh I

Mã video: 20190822

SEMEN

Kim Hạnh IV

Mã video: 20190819

Vòng bi kiểu 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 20190821

Lắc 24k

Kim Hạnh I

Mã video: 21082019

Lắc kiểu 18k

Kim Hạnh I

Mã video: 17082019

Bông tai vàng 24k-bông cưới

Kim Hạnh III

Mã video: 21082019

Bộ 3 món Bạch Kim

Kim Hạnh II

Mã video: 13253552

vòng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 123123

vòng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 123123

vòng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

vòng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

vòng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

kiềng 18k

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

Vòng tay Italy 3 màu

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

Vòng tay Italy

Kim Hạnh II

Mã video: 123123

kiềng italy

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

kiềng italy

Kim Hạnh II

Mã video: 432324

Vòng tay Italy

Kim Hạnh I

Mã video: 325623

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh I

Mã video: 325623

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh I

Mã video: 42626

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh III

Mã video: 256343

Semen nhà em

Kim Hạnh I

Mã video: 42626

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh III

Mã video: 256343

Semen nhà em

Kim Hạnh I

Mã video: 2562363

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh II

Mã video: 15353

Semen nhà em

Kim Hạnh II

Mã video: 23515

Semen nhà em

Kim Hạnh I

Mã video: 2562363

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh II

Mã video: 15353

Semen nhà em

Kim Hạnh II

Mã video: 23515

Semen nhà em

Kim Hạnh I

Mã video: 15535

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh IV

Mã video: 23151

Semen nhà em

Kim Hạnh I

Mã video: 15535

Vòng & nhẫn kim cương vàng Ý

Kim Hạnh IV

Mã video: 23151

Semen nhà em

Xem thêm