Thông tin sản phẩm

lá cờ việt nam 2
Sản phẩm: Kim Hạnh III
SKU: acaaa35253
Loại vàng: Vàng 18k
Loại sản phẩm: Vòng
Dành cho:
Trọng lượng hột: 2
Trọng lượng vàng: 3
Trạng thái: Hết hàng
Tiền công: 3535 VND
Giá: Liên hệ
Sản phẩm cùng loại

1253514

Vòng kiểu bi kết

1253515

Vòng kiểu tấm vuông

1253516

Vòng kiểu bi hoa

125356

Vòng kiểu Dior

125351

Vòng chữ H cam

1571834234

Vòng thời trang nữ - CHANEL

1571834376

Vòng thời trang nữ

1571834348

Vòng thời trang nữ

1571834292

Vòng vàng 18k

1571834372

Vòng thời trang nữ

1571834294

Vòng vàng 18k

1571834374

Vòng vàng 18k

1571834344

Lắc vàng 18k