Thông tin sản phẩm

Lắc hello kitty
Sản phẩm: Kim Hạnh II
SKU: 1253522
Loại vàng: Vàng 18k
Loại sản phẩm: Lắc
Dành cho:
Trọng lượng hột: 2
Trọng lượng vàng: 1
Trạng thái: Còn hàng
Tiền công: 490 VND
Giá: Liên hệ
Sản phẩm cùng loại

1571834394

Lắc vàng 18k

12535121

Lắc hoa trắng

1253522

Lắc hello kitty

1253523

Lắc klat tấm dũa

125359

Lắc kim tiền

353255

Lắc trơn cho bé

1571834213

Lắc vàng 24k

1571834370

Lắc vàng 18k

1571834324

Lắc vàng thời trang

1571834336

Lắc vàng 24k

1571834242

Lắc vàng 18k

1571834329

Lắc vàng 24k

1571834210

Lắc vàng 18k

1571834216

Lắc vàng 24k

1571834360

Lắc vàng thời trang

1571834339

Lắc vàng 24k

1571834331

Lắc vàng thời trang

1571834248

Lắc vàng 18k

1571834182

Lắc vàng 18k

1571834219

Lắc vàng 24k