Thông tin sản phẩm

Kiềng trơn
Sản phẩm: Kim Hạnh II
SKU: 125355
Loại vàng: Vàng 24k
Loại sản phẩm: Kiềng
Dành cho:
Trọng lượng hột: 0
Trọng lượng vàng: 2
Trạng thái: Còn hàng
Tiền công: 450 VND
Giá: Liên hệ
Sản phẩm cùng loại

125355

Kiềng trơn