Thông tin sản phẩm

Dây chuyền vàng 18k
Sản phẩm: Kim Hạnh I
SKU: 1571834228
Loại vàng: Vàng 18k
Loại sản phẩm: Dây
Dành cho:
Trọng lượng hột: 0
Trọng lượng vàng: 0
Trạng thái: Còn hàng
Tiền công: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản phẩm cùng loại

1571834186

Dây chuyền thời trang

1571834354

Dây chuyền vàng 24k

1571834350

Dây chuyền vàng 18k

1571834228

Dây chuyền vàng 18k

1571834202

Dây chuyền vàng 18k

1571834356

Dây chuyền vàng 24k

1571834223

Dây chuyền vàng 24k

1571834232

Dây chuyền vàng 18k

1571834193

Dây chuyền thời trang 2

1571834358

Dây chuyền vàng 24k

1571834352

Dây chuyền vàng 24k

1571834289

Dây chuyền vàng 18k

1571834225

Dây chuyền vàng 18k