Thông tin sản phẩm

Dây chuyền vàng 24k
Sản phẩm: Kim Hạnh IV
SKU: 1571834354
Loại vàng: Vàng 24k
Loại sản phẩm: Dây chuyền
Dành cho:
Trọng lượng hột: 0
Trọng lượng vàng: 0
Trạng thái: Còn hàng
Tiền công: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản phẩm cùng loại

12535128

Dây bi cưới

1253518

Dây LM CD

12535129

Dây hoa mai 2c

1253519

Dây LM tim

12535130

Dây LM 2 heo

12535131

Dây hoa mai 5c

1253510

Dây bi 4-5c

125352

Dây bi 2-3c

125357

Dây LM tim

1571834186

Dây chuyền thời trang

1571834354

Dây chuyền vàng 24k

1571834350

Dây chuyền vàng 18k

1571834228

Dây chuyền vàng 18k

1571834202

Dây chuyền vàng 18k

1571834356

Dây chuyền vàng 24k

1571834223

Dây chuyền vàng 24k

1571834232

Dây chuyền vàng 18k

1571834193

Dây chuyền thời trang 2

1571834358

Dây chuyền vàng 24k

1571834352

Dây chuyền vàng 24k